Diceware.cat

Les contrasenyes més segures i fàcils de recordar

Què és el Diceware

Mireu un moment aquesta contrasenya:

ZwDr03nm

Serieu capaços de repetir-la sense mirar?

Ara mireu aquesta:

format dient rebia cobrava

Us costaria recordar-la? De ben segur que seria més fàcil que l'anterior.

En canvi, la segona contrasenya és més segura que la primera.


Diceware és un sistema per crear contrasenyes ideat per A. G. Reinhold que dona contrasenyes molt fàcils de recordar i, al mateix temps, molt segures.

Les contrasenyes estan formades per diverses paraules curtes. Això és el que fa que sigui fàcil de recordar. L'únic inconvenient és que haurem d'escriure una mica més per posar la contrasenya.

Així, el Diceware esta format per una llista de paraules que seleccionem tirant uns daus. Podem escollir la quantitat de paraules que vulguem, però quantes més agafem més segura serà la contrasenya.

Així, a mode de exemple, les llongituds aconsellades són:

 • baixa seguretat: 4 ó 5 paraules
 • mitja seguretat: 6 ó 7 paraules
 • alta seguretat: 7 ó més paraules

Com utilitzar el Diceware

Bàsicament la idea del Diceware es tenir una llista de paraules que anem seleccionant al atzar. Per fer-ho fàcil la llista està feta per funcionar amb tirades de daus, i, si us hi fixeu, al costat de cada paraula hi han 5 números del 1 al 6 que corresponen a cinc resultats de daus:

45542  ones
45543  ONU
45544  onze
45545  opac
45546  opaca
45551  opalina

Aleshores, el que heu de fer és tirar un dau cinc cops (o cinc daus un cop, o qualsevol combinació intermitja) i anotar els resultats. És busca la paraula a la llista i ja en tenim una. Repetir tants cops com paraules necessitem.

Per una explicació més detallada pas a pas us recomano mirar la traducció de la pàgina de Diceware o, si llegiu l'anglès, la original.

Properament podreu descarregar la llista de paraules en format PDF de fàcil impressió per poder fer això sense usar l'ordinador, que, de fet, es la manera recomanada.

Com està feta la llista (només per als més tècnics)

Encara que no ho creieu porto molts anys pensant en com fer la llista. Les llistes normals que s'usen per Diceware porten moltes "falses paraules" com números, barreja de lletres i números i similar que estalvien feina a l'hora de fer la llista però que, al meu entendre, trenquen el principi fonamental de Diceware: que sigui fàcil recordar la contrasenya.

El mètode que he emprat és:

 • Preparar (a ma) una llista manual amb totes les paraules que m'han vingut al cap fàcils de recordar: Noms propis, Noms de pobles, rius, països, parts del cos, objectes d'us quotidià, etc. Això m'ha dona a la vora de 700 paraules.

 • He recopilat tants escrits en català contemporani com he pogut. N'he separat les paraules i he comptat la freqüència amb que apareixia cada una d'elles. També les he filtrat amb un diccionari català per eliminar les que estaven mal escrites.

 • A la meva llista original he afegit la segona llista ordenada per mida de la paraula i freqüència d'us, de manera que en les més abundants (les de 7 lletres) només quedin les més conegudes.

 • He filtrat les paraules que tenen accents, dièresi, l·l o qualsevol altre caràcter estrany[1].

 • Finalment he agafat les 7776 primeres de la llista restant.

Perquè suprimir les paraules amb accents, dièresi i altres

Per dos motius:

La entropia no augmenta

Tot i la sensació de seguretat que proporciona pensar que hi han "més caràcters diferents" és erroni, seguim tenint 7776 paraules, i, per tant, la entropia no augmenta.

Teclats no catalans

Per als que tingueu la sort de viatjar... heu tingut mai que escriure una contrasenya en un teclat estranger? Heu tingut mai que preguntar com és pot escriure à o ü en aquell teclat? Terrible! Els estàs dient mitja contrasenya abans de començar! Limitant-se a lletres i número ascii és molt fàcil escriure la contrasenya en qualsevol teclat.

Perquè és segur Diceware? (només per als més tècnics)

La seguretat d'una contrasenya es mesura per la seva entropia. Aquesta entropia, en el camp de la informàtica, es sol donar en bits i dona una idea de l'esforç que caldrà per trobar la nostra contrasenya.

Per al Diceware la llista mesura 7776 (6^5) paraules, així que cada paraula ens dona log2(7776) => 12,9 bits d'aleatorietat. En comparació, cada lletra d'una contrasenya clàssica (A-Z, a-z i 0-9) ens dona log2(64) => 6 bits d'aleatorietat.

Per això afirmava que la seguretat de

ZwDr03nm           => 8 lletres i números => 8 * 6  =  48 bits

és inferior a la de

format dient rebia cobrava  => 4 paraules     => 4 * 12,9 = 51,7 bits

Enllaços

Traducció de la pàgina original d'A. G. Reinhold.

Projecte Diceware-cat de Jautenim

Descàrregues

Llista de paraules de Diceware.cat

Projecte allotjat a GitHub


Diceware is a trademark of A G Reinhold.

© Toni Homedes i Saun

Llicència de Creative Commons
Diceware.cat de Toni Homedes i Saun està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons
Creat a partir d'una obra disponible a https://github.com/thomedes/diceware.cat